Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30155693. Voor zover van toepassing is bij elk product aangegeven: registratienummer, kanalisatie en bewaartemperatuur.

Levering
Levering geschiedt als regel uit voorraad, franco thuis.

Betaling
Betaling netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, t.n.v. AST Farma B.V.