Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30155693. Voor zover van toepassing is bij elk product aangegeven: registratienummer, kanalisatie en bewaartemperatuur.

Levering
Levering geschiedt als regel uit voorraad, franco thuis.

Betaling
Betaling netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, t.n.v. AST Farma B.V.